Vaktmesteroppgaver

– vedlikehold

Vaktmestertjenester

Alle de små oppgavene som skulle vært gjort. De daglige, ukentlige og månedlige som bidrar til det trivelige bomiljøet. Mye kan gjøres på dugnad, men for det viktigste er det ofte lurt å ha trygge stabile løsninger. Se til at bosset er forsvarlig håndtert, defekte lyspærer er byttet,  låser og dørpumper lukker og så videre.

Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til vaktmestertjenester.