Fasader & tak

– vedlikehold

Fasader og tak

Tette tak og fasader er “pri 1” når det gjelder vern av verdier. Med stadige nye krav til energieffektivisering er lufting og kondenskontroll blitt like viktig. God forståelse for bygningsfysikk av avgjørende for å finne årsak til skader, samt for å kunne velge riktige løsninger ved vedlikehold og oppbygging av nytt. 

Løpende ettersyn med rens og vedlikehold kan være avgjørende for å unngå unødige kostnader. Våre folk har erfaring, evner og utstyr til å håndtere vedlikehold og reparasjoner.

Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til håndverktjenester.