Ugressbekjempelse

– vedlikehold

Luking

I et bed vil det alltid være fare for frøugress og rotugress. For å hindre spredning bør lukingen påbegynnes tidlig i sesongen eller på senhøsten før frost. Luking er viktig for å gi etablert beplantning best mulig næring og lysforhold.

Sprøyting

Vi har sertifiserte gartnere som kan sprøyte ulike plantevernmidler etter behov.
Det sprøytes mot bl.a. ugress i helleganger/gangveier og planter som er svartelistet.

Duk

I bed med busker og trær kan det i mange tilfeller være lurt å legge duk for å begrense ugressvekst. Vi bruker fiberduk som er herdig mot de fleste ugresstyper.

Bark

Bark kan legges både på duk og rett på jorden. Det bør tilføres periodisk etter nyplantning slik at ugress ikke får tilgang til kompostert bark.

Tettere beplantning

Vil på sikt redusere ugressmengden. Bunndekkende beplantning og store planter vil gi mindre vedlikehold.

Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til gartnertjenester.