Plen

– vedlikehold

Vi tilbyr vedlikehold av plen på både enkeltoppdrag og gjennom faste vedlikeholdsavtaler.

Plenklipping

I høysesongen bør plenen klippes tilnærmet ukentlig. Vi har også mulighet til å levere …  robotklipper der dette er tjenlig.

Kantklipping av utmark

Noen steder er det områder som bør tas periodisk for å holde nede rotskudd, ugress og prioritere andre vekster. Dette gjøres oftest 2-3 ganger i året, og skaper et mye ryddigere uttrykk.

Slik får du en velholdt og vakker plen

Gjødsling og kalking: Gjødsling av plen bør gjøres minimum 2 ganger pr. år. Nødvendigheten av kalking avhenger av surhetsgrad i jorden.

Mosefjerning, lufting og fjerning av løv: Dette er viktige tiltak for å få en fin plen.

Vanning: Vestlandsklimaet er generelt sett fuktig. Ny plen, nyplanting og planter i begrenset jordsmonn som f.eks. krukker trenger tilføring av vann. Ofte planter man før ferietid, og så kommer tørken. Vi er da behjelpelig med jevnlig tilsyn og vanning.

Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til gartnertjenester.