Beskjæring & Trepleie

– vedlikehold

Beskjæring & Trepleie

Beskjæring og trepleie kan utføres hele året. Mange sorter kan beskjæres høst og vinter, med visse unntak. Etter løvfall er det lettere tilkomst og mindre avfall.

Prydbusker

Både løvfellende og vintergrønn beplanting trenger beskjæring for å holde seg friske og pene.
Vi har lang erfaring med både foryngelsesbeskjæring og formklipp.

Hekker

Hekker bør tas jevnlig for å holdes tett og fin. Det er lurt å ha med i tankene sikt, høyde og lysforhold når de skal beskjæres.

Rotskudd

Uønsket vegetasjon som bør fjernes.

Trepleie & trefelling

Trenger du hjelp til trefelling er vi i behjelpelig med dette på kort varsel i store deler av året. Pågangen er ofte stor etter høst- og vinterstormer så ta da kontakt så fort som råd.

Har du ett eller flere tuntre du er usikker på hva som kan gjøres med, ta kontakt med våre fagfolk så hjelper vi deg videre.

Våre sertifiserte arborister og trepleiere utfører arbeidet på en sikker og trygg måte.

 - Beskjæring - tynning og kronereduksjon.
 - Kronestabilisering.
 - Felling.
 - Rotvelt og stormfelling.
 - Tilstandsvurdering og risikovurdering i rapport.

Vi tar på oss både små og store jobber.

Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til gartnertjenester.