Planlegging & tegning

– Planlegging & tegning

Hagedesign

‍Om drømmen er en romantisk hage, moderne hage, japansk-inspirert eller et allsidig og velfungerende uterom, har vi kunnskapsrike gartnere med lang erfaring som kan veilede deg!

Vår hagedesigner kan utarbeide alt fra oversiktsplaner til fullstendige 3D-visualiseringer av prosjekter. Vi er et tett miljø innen flere yrkesgrupper som er med sammen på å sikre kvalitet og gjennomførbarhet:

- Alt av beplantning er vurdert gartnerfaglig etter lokale forhold, estetikk og vedlikeholdskrav.
- Trekonstruksjoner blir utarbeidet etter rådføring med tømrermester.
- Mur- og steinkonstruksjoner blir utarbeidet etter rådføring med murere og anleggsgartnere.

Erfaringsmessig blir beslutningsdyktigheten hos kundene våre større når man ser et prosjekt visualisert i sin helhet. Dette er spesielt merkbart i borettslag og sameier der det ofte er mange gode og sterke meninger.

Planer som kan tilbys for både privatpersoner, firmaer, borettslag og sameier:

- Oversiktsplan: Linje- og fargebasert digital oversikt sett ovenfra.
- 3D-skisse: 3D-visualisering i digitalt skisse-format.
- Full 3D-visualisering: Nær realistisk presentasjon.

Det medfølger en oversikt over materialtyper og plantesorter i de overnevnte planene og en nærmere beskrivelse av prosjektet.

Eksempel bilde som viser bakgården til et Borettslag.
Vi tegner og planlegger for både privatpersoner, firmaer, borettslag og sameier.

Planteplan

Våre gartnere har lang erfaring i å lage uttrykk som fungerer og tåler forholdene. Ved å velge egnet beplantning, og i tillegg ha stauder, sommerblomster og løkplanter der dette passer, vil det gi variasjon og nye uttrykk gjennom årstidene.

Planteplanen vil bli levert med planskisse, og en liste med antall og botaniske navn.
Om kunden ønsker å bestille planter gjennom oss er vi behjelpelig med dette.

Priser

Befaring (Gjennomgang av kundens ønsker)

Idetime Kr.1.470.-eks.mva.  (Vi deler fagkunnskap, ideer, behov og ønsker for å nå et felles grunnlag, opptil 2 timer)
Planteplan fra Kr.2.352. eks.mva.
Liten hage fra  Kr.8.820. eks.mva. (Pris avhenger av kompleksitet)
Mellomstor hage fra Kr.14.700. eks.mva. (Pris avhenger av kompleksitet)
Større hage og anlegg fra  Kr.22.050.- eks.mva. (Pris avhenger av kompleksitet)

Utførelse

Vi tilbyr også utførelse av arbeidet. Vi har dyktige gartnere, tømrere, murere og andre yrkesgrupper under ett tak. Dette gjør at vi kan levere total-løsninger som sikrer at prosjektet blir fulgt opp fra oppstart til ferdigstillelse.


Benytt bestillingsskjemaEller bli kontaktet av oss
Tilbake til gartnertjenester.